Velkommen

Aktiv Respons skal utvikle velferds- og trygghetsteknologi basert på åpne standarder.

Prosjekt har som formål å utvikle nye generasjoner trygghetshjelpemidler basert på enkel hverdagsteknologi. Målet er å utvikle en teknologisk plattform hvor man kan koble til nye hjelpemidler etter hvert som behovene ender seg.

Fra dagens analoge fasttelefonbaserte trygghetsalarmer er stegene, digitalisering, åpne standarder, sensorbasert varsling, integrerte løsninger og lokal intelligens.

Prosjekt skal både prøve ut teknologier, kartlegge brukerønsker og vurdere framtida med hensyn på samfunnsøkonomisk gevinstpotensial og muligheter.

Prosjekteier er Steinkjer kommune sammen med en rekke trønderske Partnere